logo Cena života, o.z.

Cena života, o.z.

Občianske združenie, ktoré pôsobilo pri detskom oddelení kežmarskej nemocnice. Od roku 2009 pôsobí pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s. Vzniklo s cieľom podpory vzdelávania zdravotníckeho personálu a pomoci pri nákupe a zabezpečení prístrojového vybavenia spomínaného oddelenia.

Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho, čo dávame

Zakladateľka Ceny života, o.z.

  • MUDr. Beáta Šoltýsová

    MUDr. Beáta Šoltýsová

    Pôsobí ako primárka na Pediatrickom oddelení s JIS, Nemocnica Poprad, a. s. Detským pacientom sa venuje nepretržite od roku 1982, spočiatku sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára a primárka.

Kontaktné údaje

Adresa

CENA ŽIVOTA, o.z., pri detskom oddelení Poprad Trhovište č. 2047/12
060 01 Kežmarok

Registrovaná:

Číslo: VVS/1-900/90-25160
IČO: 37944860
DIČ: SK2021922232

Banka

IBAN: SK7302000000001944327355
kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)